EasyTV Billing a CRM modul

Systém slouží k integraci obchodního modelu objednatele s následnými vazbami do dalších systémů Tripple-play. Tento systém umožňuje plně zautomatizovat a maximálně zjednodušit práci obchodníků, call-centra a účetního oddělení poskytovatele služeb Tripple-play. Systém minimalizuje množství chyb, které mohou vzniknout v celém procesu péče o zákazníka a normalizuje procesy ve firmě.

Systém je postaven jako robusní a velice bezpečné řešení, ve kterém můžete spravovat desetitisíce zákazníků s minimálním množstvím pracovníků. Každý pracovník má předem definovaná práva a není mu umožněno dostat se k datům nebo úkonům, které mu nepřísluší.

Klíčové vlastnosti aplikace:

  • Definice služeb + jejich balíčků
  • Definice vazeb služeb do ostatních systémů (IPTV, VoIP, Řízení sítě)
  • Automatické spuštění služeb (IPTV, VoIP, Internet) po zadání objednávky a automatické ukončení jejich poskytování po vypršení jejich platnosti.
  • Automatické odesílání upomínek zákazníkovi (IPTV, SMS, Email) a omezování služeb zákazníka na základě prodlení jeho plateb
  • Hromadné generování faktur pro všechny zákazníky a jejich hromadné rozeslání a tisk
  • Automatický sběr dat pro fakturaci z dalších systémů (VoiP, VoD …)
  • Převodní můstky do účetních systémů
  • Vedení úkoláře techniků
  • Evidence servisních výjezdů a jejich automatická fakturace