EasyTV Network Manager

Softwarové řešení EasyTV je navrženo pro komplexní řízení TripplePlay sítě operátora s co možná nejnižšími náklady na lidské zdroje. Network manager je nástroj pro automatické nastavení sítě operátora, kde vstupními parametry jsou požadavky obchodu. Technické nastavení celé sítě je již pak plně automatické.