EasyTV Tripple Play Portal

TripplePlay portál je webový portál připravený pro integraci do WWW stránek operátora. Obsahuje napojení na další systémy EasyTV, z kterých dokáže koncovému zákazníkovi zobrazovat potřebné informace (faktury, telefonní hovory, objednávky atd.)