EasyTV VoD Server

EasyTV-VoD je kompletní řešení pro stavbu dynamických IPTV služeb, jako Video-on-demand, network-Personal-Video-Recording, network-Time-Shifting a jiných nelineárních služeb, které se začínají stávat standardem v konvergovaných triple-play sítích. EasyTV-VoD je vysoko škálovatelný a robustní softwarový systém, který je možné provozovat na širokém spektru běžného hardwaru a operačních systémů, čím poskytuje operátorům výbornou flexibilitu v nasazení.

EasyTV-VoD ve svém návrhu neobsahuje žádný centrální konvergenční bod. Právě naopak, skládá se ze sítě vysokovýkonných softwarových komponentů, které navzájem komunikují přes robustní protokoly. Tímto je zabezpečené, že výpadek jednoho komponentu nikdy viditelně neovlivní provoz celého systému. Pro zvyšování výkonu stačí přidávat další uzly a EasyTV-VoD automaticky zabezpečí optimální rozdělení procesů mezi dostupné uzly, jako i okamžitou korekci výpadků. V případě selhání kteréhokoliv komponentu se EasyTV-VoD vždy snaží výpadek napravit tak, aby zůstaly existující relace se systémem ve funkčním stavu, čímž se výpadek pro klienta stává transparentním.

EasyTV-VoD je od základu navrhovaná jako always-on systém, který je odolný vůči výpadkům a je dostupný nepřetržitě. Multimediální schopnosti EasyTV-VoD systému jsou enormně flexibilní. Plně implementuje MPEG standardy a umožňuje používat libovolnou kombinaci MPEG-2 a MPEG-4 kompresí a jejich nastavení (SD/HD, VBR/CBR a objemy datových toků).

Klíčové vlastnosti systému:

  • Výkonný modulární a distribuovatel-ný VoD a nelineární multimedia systém.
  • Škálovatelný: EasyTV-VoD systém je možné provozovat v all-in-one konfi-guraci na jednom serveru, anebo jako distribuovaný víceuzlový systém pro maximální efektivitu a odolnost.
  • Robustní: v případě výpadku se systém dokáže velmi rychle zotavit a udělat tak výpadek pro klienty transparentním.
  • In-service-upgrades: EasyTV-VoD systém je možné za plné zátěže upgradovat a libovolně rekonfigurovat, čímž se prakticky eliminuje potřeba pro plánované servisní výpadky.
  • Integrovatelnost: rozhraní k systému je možné implementovat do libovolné middleware aplikace za pomocí jednoduchého komunikačního XML rozhraní.
  • Ochrana investicí: EasyTV-VoD systémy je možné rozšiřovat jednoduchou metodou hrubé síly – přidáváním více a silnějších uzlů. Existující infrastrukturu je možné lehko rozšířit bez ztráty existujících systémů.